האירוע הקרוב

בס"ד

ימים
שעות
דקות
יום ה' 28.01.21 // שליפת פנקס סופי 
יום א' 31.01.21 // מינוי ועדות הבחירות האזוריות ומינוי סגנים 
יום א' 31.01.21 // מועד אחרון לאיזון קלפיות 
יום ד' 03.02.21 // הודעת המפלגות לרשם על ב"כ מפלגה 
יום ד', ה' 04.02.21 הגשת רשימות המועמדים לוועדה  המרכזית
יום ג' 09.02.21 // חלוקת אזורי הבחירות לא יאוחר מ- 
יום ה' 11.02.2021 // הודעה על ליקויים ברשימת מועמדים 
יום ה' 11.02.2021 // קביעת מספר החברים בוועדת קלפי ואת הרכב הסיעתי 
יום ה' 11.02.2021 // פרסום הודעה על מקום מושבן של הוועדות האזוריות 
יום  ג' 16.02.2021 // תיקון הלקויים ברשימת המועמדים
יום ו' 19.02.2021 // מועד אחרון להגשת בקשה להחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות 
יום א' 21.02.2021 // הודעה על אישור רשימת מועמדים 
יום א' 21.02.2021 // קביעת יו"ר הוועדה בדבר קלפיות בתי"ח ובמסגרות מיוחדות (בתי אבות) 
יום א' 21.02.2021 // הגשת רשימת חברי ועדת קלפיות אסירים 
יום ב' 22.02.2021 // מועד אחרון להחלטה בהחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות 
יום ד' 03.03.2021 // אישור שר בט"פ לחברי ועדות הקלפי לאסירים 
יום א' 07.03.2021 // אישור בקשות להחלפות בהסכמה בתוך אזורי בחירות 
יום ב' 08.03.2021 // מועד אחרון להעברת פרטי יו"ר ועדות קלפי וחברים 
יום ג' 09.03.2021 // תחילת מסירת מידע על חולים ומבודדים 
יום ג' 09.03.2021 // תחילת שידור תעמולה בטלוויזיה וברדיו 
יום ו' 12.03.2021 // מועד אחרון לוועדה המרכזית בדבר התקשרויות (הסכמי עודפים) 
יום א' 14.03.2021 // פרסום רשימות המועמדים 
יום ד' 17.03.2021 // קביעת קלפיות לחייבים בבידוד ולחולים ופרסומן 
יום ה' 18.03.2021 // מסירת טפסי מינוי ו' קלפי ע"י יו"ר ו' אזורית 
יום ג' 21.03.2021 // יום הבחירות

האירוע הקרוב

יום ה' 28.01.21 // שליפת פנקס סופי יום א' 31.01.21 // מינוי ועדות הבחירות האזוריות ומינוי סגנים יום א' 31.01.21 // מינוי ועדות הבחירות האזוריות ומינוי סגנים
יום ה' 28.01.21 // שליפת פנקס סופי יום א' 31.01.21 // מינוי ועדות הבחירות האזוריות ומינוי סגנים