בס"ד

מטה ארצי

ימים
שעות
דקות
שניות

האירוע הקרוב

יום א' 31.01.21 • מינוי ועדות הבחירות האזוריות ומינוי סגנים
יום א' 31.01.21 • מינוי ועדות הבחירות האזוריות ומינוי סגנים
יום א' 31.01.21 • מועד אחרון לאיזון קלפיות
יום ד' 03.02.21 • הודעת המפלגות לרשם על ב"כ מפלגה
יום ד', ה' 04.02.21 • הגשת רשימות המועמדים לוועדה  המרכזית
יום ג' 09.02.21 • חלוקת אזורי הבחירות לא יאוחר מ-
יום ה' 11.02.2021 • הודעה על ליקויים ברשימת מועמדים
יום ה' 11.02.2021 • קביעת מספר החברים בוועדת קלפי ואת הרכב הסיעתי
יום ה' 11.02.2021 • פרסום הודעה על מקום מושבן של הוועדות האזוריות
יום ג' 16.02.2021 • תיקון הלקויים ברשימת המועמדים
יום ו' 19.02.2021 • מועד אחרון להגשת בקשה להחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות
יום א' 21.02.2021 • הודעה על אישור רשימת מועמדים
יום א' 21.02.2021 • קביעת יו"ר הוועדה בדבר קלפיות בתי"ח ובמסגרות מיוחדות (בתי אבות)
יום א' 21.02.2021 • הגשת רשימת חברי ועדת קלפיות אסירים
יום ב' 22.02.2021 • מועד אחרון להחלטה בהחלפות בהסכמה בוועדות קלפי בין אזורי בחירות
יום ד' 03.03.2021 • אישור שר בט"פ לחברי ועדות הקלפי לאסירים
יום א' 07.03.2021 • אישור בקשות להחלפות בהסכמה בתוך אזורי בחירות
יום ב' 08.03.2021 • מועד אחרון להעברת פרטי יו"ר ועדות קלפי וחברים
יום ג' 09.03.2021 • תחילת מסירת מידע על חולים ומבודדים
יום ג' 09.03.2021 • תחילת שידור תעמולה בטלוויזיה וברדיו
יום ו' 12.03.2021 • מועד אחרון לוועדה המרכזית בדבר התקשרויות (הסכמי עודפים)
יום א' 14.03.2021 • פרסום רשימות המועמדים
יום ד' 17.03.2021 • קביעת קלפיות לחייבים בבידוד ולחולים ופרסומן
יום ה' 18.03.2021 • מסירת טפסי מינוי ו' קלפי ע"י יו"ר ו' אזורית
יום ג' 21.03.2021 • יום הבחירות