JBH סניף בני ברק מזמין אותך
להשתלב במסלול ייחודי ואיכותי
לקובעי עיתים לתורה*

*ועדת קבלה

מחזור תשיעי סניף בני ברק

רישום JBH מחזור 9 בני ברק >

עיתים לתורה

המעסיק היחיד המאפשר
לימוד איכותי בבוקר כחלק מסדר היום!

כלים להצלחה

התוכנית היחידה שמכשירה להייטק
מהבסיס, באווירה תורנית

קיום בכבוד

המסלול היחיד המעניק מלגת קיום
במשך כל תקופת ההכשרה

Created by