מעמד נדיר

התרת קללות ופדיון נפש עולמי
מסוגל לכל הישועות!

לקראת השנה החדשה

תיקון מיוחד של "הסרת קללות"

מעמד קדוש בפני בית דין של עשרה דיינים שבו יוסרו כל הקללות מעל ראשם של האנשים
ובנוסף יערך פדיון נפש מיוחד לכל שם ושם.

ויפתח להם מחדש שערי שפע וישועות

התיקון יערך בראשות הצדיק המקובל

הרב ציון בוגנים שליט"א

יחד עם עשרות רבנים ותלמידי חכמים צדיקים
לקראת הימים הנוראים,ויעבור בשידור חי בערוץ 2000!

העבירו עכשיו שמות לתיקון ! 

*3 שמות ראשונים ב-180, כל שם נוסף עוד 36 ₪
כל ההכנסות קודש להמשך הפצת התורה וזיכוי הרבים ניתן לתרום מכספי מעשר, מוכר בסעיף 46.

למה צריך לעשות התרת קללות ?

לפעמים מתעכב מהאדם שפע או שדברים חלילה נעצרים לו ונחסמים לו בחיים בגלל הכוח של הדיבור. כתוב בגמרא במסכת מגילה: “אל תהי קללת הדיוט קלה בעינך“. זה אומר שלפעמים, אדם ברגע של כעס, יכול לפלוט משהו לא טוב או חלילה קללה כלפי אדם אחר או על עצמו,  ולדבר הזה יש כוח לסגור חלילה את המזל והשפע שלו. ולכן תיקנו לנו חכמים לעשות את סדר התרת הקללות פעם בשנה.

איך בדיוק עושים את ההתרת קללות ?

המעמד של ההתרה יהיה במעמד ממש מיוחד,עם הרב המקובל ציון בוגנים, וישבו שם תלמידי חכמים ודיינים- שזה מה שנקרא בית דין של מטה, ומתירים את הקללות שיש על האדם. וזה מבטל את ההשפעה של הדיבור הרע והקללות שחס ושלום קיללו אותנו  בין אם זה חבר, בין אם זה קרוב או קרובת משפחה ולא משנה מי זה היה, ברגע שמרכיבים בית דין של מטה שיש בו כח של תורה ועושים את ההתרה זה משפיע גם על בית דין של מעלה.