בעל\ת עסק ירושלמי,

בימים אלה אנו עורכים מחקר צרכים בקרב בעלי עסקים ירושלמים,
לצורך הקמת פרויקט כלכלי חברתי בשיתוף עיריית ירושלים.

נשמח אם באפשרותך להשיב לשאלות הבאות:

Created by