פתיחת הרישום

ברשת בתי הספר

והגנים של 'שובו' -

להורים שרוצים יותר!

רשת החינוך 'שובו' מזמינה אתכם להתרשם מחינוך למצוינות וערכים,
החל מהגן ובכל כיתות בית הספר, עם צוות מכיל ומנוסה שיבטיח לילדיכם הישגים גבוהים וביטחון!

לקראת שנת הלימודים הבאה, צרו קשר ובוא להכיר:

צוות מנוסה,
מסור ומכיל

חינוך לערכים
ומצוינות

הוכחות בשטח עם הישגים
גבוהים שנה אחר שנה

ילדים בטוחים,
הורים רגועים!