שפני ניסיון

או שפנים

בעד או נגד פתיחת גני הילדים בעידן הקורונה

קחו צד🐰. תצביעו ואולי אולי גם תשפיעו!