להעלות נר תמיד

דברי חיזוק קצרים מהרבנים שליט"א 
במלאות שש שנים לפיגוע הנורא בקהילת בני תורה הר נוף

עטרת קדושים
1/8 דברי חיזוק
1
קליפ אבינו עשה
קליפ אבינו עשה
01:46
2
מורנו הרב  יצחק מרדכי <br>הכהן רובין שליט"א<br><b>הימים האלה נזכרים ונעשים</b>
מורנו הרב יצחק מרדכי
הכהן רובין שליט"א
הימים האלה נזכרים ונעשים
09:01
3
הגה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א,
הגה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א,
07:20
4
הרה"ג ר' מרדכי נויגרשל שליט"א
הרה"ג ר' מרדכי נויגרשל שליט"א
14:36
5
הרה"ג ר' ברוך רוזנבלום שליט"א
הרה"ג ר' ברוך רוזנבלום שליט"א
08:58
6
     הגה"צ ר' בנימין פינקל שליט"א <br><b>שיחה מיוחדת לילדי השכונה</b>
הגה"צ ר' בנימין פינקל שליט"א
שיחה מיוחדת לילדי השכונה
05:15
7
הרה"ג ר' אביגדור ברזיל שליט"א <br>(אנגלית)
הרה"ג ר' אביגדור ברזיל שליט"א
(אנגלית)
09:45
8
     הרה"ג ר' ניסן קפלן שליט"א <br>(אנגלית)
הרה"ג ר' ניסן קפלן שליט"א
(אנגלית)
03:18