להעלות נר תמיד

דברי חיזוק קצרים מהרבנים שליט"א 
במלאות שש שנים לפיגוע הנורא בקהילת בני תורה הר נוף

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

הימים האלה נזכרים ונעשים | 09:01 דק'

הגה"צ ר' אלימלך בידרמן שליט"א

קובץ שמע | 07:20 דק'

הרה"ג ר' מרדכי נויגרשל שליט"א

14:36 דק'

הרה"ג ר' ברוך רוזנבלום שליט"א

08:58 דק'

הגה"צ ר' בנימין פינקל שליט"א

שיחה מיוחדת לילדי השכונה | 05:15 דק'

קליפ "אבינו עשה"

01:46 דק'

הרה"ג ר' אביגדור ברזיל שליט"א (אנגלית)

09:45 דק'

הרה"ג ר' ניסן קפלן שליט"א (אנגלית)

03:18 דק'