תואר ראשון
במדעי המחשב

מסלול מלגות ושילוב תעסוקתי ייחודי לחרדים - לבעלי רקע קודם, באנגלית ומתמטיקה

האוניברסיטה העברית וקרן פורטלנד מזמינות אתכם
 להצטרף לתוכנית ייחודית בתואר ראשון במדעי המחשב

מלגת שכ"ל +
מלגת קיום

לימודים ברמה
הגבוהה ביותר

תמיכה וליווי לאורך
כל שנות הלימודים

השמה בחברות הייטק מובילות בשכר התחלתי גבוה

מכינה
ייעודית

ההרשמה נסגרת!