המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק
שותפות של משרד העבודה, הג'וינט וקואליציה לתעסוקת חרדים, מזמין את כלל הארגונים שפועלים בשדה להגיש הצעות ורעיונות לקידום ולפיתוח פתרונות, מודלים ומיזמים להשתלבות מיטבית בהייטק של האוכלוסייה החרדית.

רקע

שיעור החרדים המשולבים בענף ההייטק בישראל עומד על כ- 3% בדגש על שינוי גדול במספר הנשים המשתלבות בתעשייה בשנים האחרונות.

 נתון מלמד על פערים גבוהים בתחום ועל פוטנציאל רחב הרבה יותר להשתלבות החברה החרדית בתעסוקה בענף.

בנוסף, ניתוח של רמות השכר מלמד על פערי שכר משמעותיים של כ-40-30 אחוז בין חרדים ללא-חרדים, פערי שכר אלו נובעים ממגוון רחב של סיבות כמו טיב ההכשרה, היקף המשרה, מיקום גיאוגרפי, עדיפויות של הפרט וגורמים נוספים.

מטרת המיזם

הלאומי לשילוב חרדים בהייטק הינו לפתח, ליישם ולהטמיע ארגז כלים איכותי ובר-הרחבה, שתכליתו הגברת השילוב והקידום התעסוקתי של הציבור החרדי בענף ההייטק בישראל.

קהלי היעד

בימים אלו, מתגבשת במיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק, תכנית להרחבת הפתרונות והמודלים לקידום פעילות בשדה בשיתוף פעולה עם הפעילויות הקיימות.
מסגרת זו, אנו מזמינים יזמים מכל קצוות הקשת  עמותות, חברות ועצמאים, העוסקים בהכשרה, השמה וקידום חרדים במקצועות ההייטק להיות שותפים בפיתוח פתרונות, מודלים ומיזמים חדשניים לאוכלוסייה זו.

ללא הכשרה
וניסיון

מהכשרה עד
ההשמה

מעסיקים

ג'וניורים

כניסה להייטק
בעלי ניסיון של עד שנתיים

מעסיקים

ללא הכשרה
וניסיון

מהכשרה עד
ההשמה
—–

עובדים
בהייטק

גידול בשכר
ובתפקיד
——-

ג'וניורים
בהייטק

כניסה להייטק
בעלי ניסיון
של עד שנתיים

מטרת הרישום

1. להכיר פעילות קיימת בארגונים השונים.
2. שיתוף צרכים לטובת קידום והרחבת הפעילות.
3. הצעות לרעיונות ומודלים חדשים לפיתות משותף עם מיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק.

מובהר, כי כל ההצעות יועברו אל המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק ואין כל התחייבות כי ייעשה שימוש כלשהו בהצעות למיזמים שיתקבלו,
וממילא גם אין כל התחייבות לפעול למול מציע כזה או אחר.

לא ייעשה שימוש מסחרי במידע של מציע ללא קבלת הסכמתו. לא ניתן להציע יוזמות באופן אנונימי.פרטיותכם חשובה לנו.

המאגר לשימוש המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק בלבד.

טופס הרשמה

פרטי איש קשר
פרטים על הארגון
קהל היעד

בשליחת הטופס אני מאשר קבלת תכנים ופירסומים
מהמיזם לשילוב חרדים בהייטק וגוינט ישראל.