3

חדרים - 8.5 מ"א | מפרט סטנדרט לדייר

4

חדרים – 10 מ"א | מפרט סטנדרט לדייר

5

חדרים – 12 מ"א | מפרט סטנדרט לדייר

6

חדרים - 15 מ"א | מפרט סטנדרט לדייר