מעמד נדיר

התרת קללות
מסוגל לכל הישועות!

תיקון מיוחד של "הסרת קללות"

מעמד קדוש שבו יוסרו כל הקללות מעל ראשם של האנשים,
וייפתח להם מחדש שערי שפע וישועות!

התיקון יעקך על ידי הצדיק המקובל

הרב בן ציון בוגנים שליט"א

יחד עם עשרות רבנים ותלמידי חכמים צדיקים
לקראת הימים הנוראים, ויועברו בשידור חי!

העבירו עכשיו שמות לתיקון ! 

*3 שמות ראשונים ב-180, כל שם נוסף עוד 36 ₪