ילדכם עולים לכיתה א‘?

רוצים לרכוש

כלים ומיומנות?

הזמינו ערכת מוכנות יוקרתית לכיתה א’ לפיתוח אינטלגנציה רגשית ולימודית >>>

בונוס! הדרכות ZOOM מתנה

הזמינו ערכת מוכנות לכיתה א׳
ללא עלות* >>>

*חלוקת הערכות על פי שיקולי הרשת

עיבוד חזותי

חשיבה מתמטית

מודעות פונולוגית

מיומנות גרפומוטורית