12 נרות הסגולה

שנים עשר פעמים בשנה פורס עלינו ראש החודש את ברכתו, ברכת ההתחדשות והשפע, וידועה סגולתו כדברי המקובלים והצדיקים לישועות רבות בתחום הזיווג, הפרנסה, שלום בית חינוך הילדים.

המקובל הגדול רבי חיים פלאג'י כתב בספרו "כף החיים" (סימן ל"ד אות כ"ג וכ"ד) על סגולתו של ראש חודש: "נודע שהמרבה בצדקה בראש חודש שכרו כפול משאר ימים, ומי כעם ישראל שבכל מקום רודפי צדק אנשים ונשים בראש חודש יותר משאר ימים".

וכבר כתב המקובל האלוקי ה"בן איש חי"  "מנהג ותיקין להדליק נרות בליל ר"ח ואפילו בקיץ שיושבים על הגג וזורח אור הכוכבים באויר… ידליקו נר אחד .. ובזה ניכר כבוד ר"ח", עכ"ל" (ש"ש ויקרא אות יא)

ערכת מדליקים ישועות

ועתה הזדמנות מיוחדת להשתתפות בסגולת ראשי החודשים, בתרומה לארגון יד לאחים תזכו לערכת 12 נרות הישועות, בעיצובו הייחודי של סטודיו אברמסון, המשלב יהדות ומסורת בצורה מרגשת ומיוחדת, כל נר מוקדש לסגולת החודש ולצדיק שהאיר את עם ישראל באור יקרות, הדלקת נרות אלו תאיר את חשכת הגלות כולה ותסייע בהוצאת בת ישראל נוספת לאור ההצלה.

לא מוותרים
על אף יהודי

מזה עשרות שנים, ארגון "יד לאחים" פועל בדבקות להצלת נשים יהודיות מסכנת ההתבוללות ומסייע להן ולידיהן הרכים בעזרה כספית ותמיכה נפשית לכל אורך הדרך לאחר ההצלה עד הן תוכלנה לחזור לחיים נורמטיבים בחיק המשפחה.

מתנדבי "יד לאחים" הם יוצאי יחידות קרביות שלא חוששים להכנס לכפרים ערביים למען המשימה הקדושה, הצלת עוד נפש מישראל, אותה ואת הדורות המתעתדים ובאים ממנה.

להשתתפות ולקבלת הערכה