תמיד רצית
להכניס
ספר תורה?

תמיד רצית להכניס
ספר תורה?

יד לאחים מזמינה אותך להשתתף
בהגרלה על ספר תורה משלך!

עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר  התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46   ההגרלה בפיקוח רו״ח